Studiebesök

Studiebesök

Information/Studiebesök
Bona Via erbjuder kontinuerligt informationer för studenter och personal om verksamheten, synsätt och arbetsmetoder.

Torsdagar kl. 10.00 – 12.00
Anmälan görs per telefon eller e-post.