Du är inte ensam och det är inte ditt fel.

Du är inte ensam.

Att vuxna dricker för mycket alkohol, använder läkemedel eller narkotika på ett sätt att det orsakar problem/bekymmer är vanligare än vad man tror. Det är vad man brukar kalla ett dolt folkhälsoproblem. Det innebär att man vet att det finns fler än vad man kan mäta. Man beräknar att 10-15% av den vuxna befolkningen (över 18 år) i Sverige är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Det kan vara svårt att upptäcka

Alkohol är det preparatet som flest blir beroende av, därefter kommer läkemedel och sedan narkotika. Det är vanligt att man blandar preparat, t ex alkohol och läkemedel. Det har visat sig att beroende personer är svåra att upptäcka, att de flesta lever ett till synes ”vanligt” liv. Det kan vara mammor eller pappor som har barn, bostad och arbeten. De kan hålla sitt drickande/användande dolt för omgivningen. Det är vanligt att förneka att det skulle vara något bekymmer. Även om det uppstår problem i livet på olika sätt så stoppar inte det personen från att fortsätta. Runt varje individ som är beroende finns familjemedlemmar, barn, andra släktingar och närstående m fl som påverkas av det som händer på olika sätt.

Enligt Folkhälsoinstitutets rapport (år 2008) lever 380 000 barn i familjer med vad som kallas riskbruk av alkohol, alltså föräldrar som dricker på ett sätt att det påverkar barnens liv. Lågt räknat är det vart tionde elev i skolan som har en förälder som har utvecklat ett beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika.

Du kan inte bota den som dricker eller drogar

Det är vanligt att barn inte känner någon annan som har det på liknande sätt, att man inte talar om det med andra och kanske inte heller med sina familjemedlemmar. Alkohol och andra beroendeframkallande preparat förändrar människors känslor, tankar och beteende. Det innebär att personerna kan säga och göra saker som de annars kanske inte hade gjort. Barns liv blir påverkade. En beroende person kan vara en älskad förälder och det kan bli svårt att förstå och uttrycka sig om det som händer.

 

Du påverkas och har rätt att få hjälp för egen del

Det blir viktigt för barn att få veta att det aldrig är deras fel. Vad som än händer så är barn aldrig orsak till den vuxnas drickande/drogande eller hur den vuxna mår. Hur man än själv känner sig så är man inte konstig, annorlunda eller ensam. Det kan vara svårt att begripa varför det blir som det blir och hur man kan göra. En del kan känna att de mår okej, andra kan känna att de mår dåligt eller att det varierar.