Våra kurser

Kursen ”Barn i familjer med beroende”

Kursen riktar sig till skolsköterskor, skolkuratorer eller annan personal inom grund- och gymnasieskolan. Den belyser situationen för barn och ungdomar som växer upp i familjer där någon förälder/vuxen är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Syftet är att ge kursdeltagarna kunskap om beroendet, dess konsekvenser för familjemedlemmar och hur personal kan nå, möta och hjälpa barn. Kursen är upplagd på fem tillfällen, 3 tim/gång. För mer information kontakta Bona Via.