Studiebesök

Studiebesök

Information/Studiebesök
Bona Via erbjuder kontinuerligt informationer för studenter och personal om verksamheten, synsätt och arbetsmetoder.

Torsdagar kl. 10.00 – 12.00                                                                                       

Datum för vårterminen 2019: 31 jan, 14 feb, 14 mars Obs! annan tid denna dag 14.00-16.00, 28 mars, 11 april, 25 april, 9 maj, 23 maj
Anmälan görs per telefon 031-137702 eller e-post info@bonavia.se