Studiebesök

Studiebesök

Information/Studiebesök
Bona Via erbjuder kontinuerligt informationer för studenter och personal om verksamheten, synsätt och arbetsmetoder.

Torsdagar kl. 10.00 – 12.00                                                                                        Datum för höstterminen 2018: 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 6 dec
Anmälan görs per telefon 031-137702 eller e-post info@bonavia.se