Studiebesök

Studiebesök

Information/Studiebesök
Bona Via erbjuder kontinuerligt informationer för studenter och personal om verksamheten, synsätt och arbetsmetoder.

Torsdagar kl. 10.00 – 12.00                                                                                       

Datum för höstterminen 2020:  10 sept, 24 sept, 8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov, 3 dec.
Anmälan görs per telefon 031-137702 eller e-post info@bonavia.se