Studiebesök

Studiebesök

Information/Studiebesök
Bona Via erbjuder kontinuerligt informationer för studenter och personal om verksamheten, synsätt och arbetsmetoder.

Torsdagar kl. 10.00 – 12.00                                                                                            Vårterminen: 1 februari, 15 februari, 1 mars, 15 mars, 29 mars,12 april, 26 april, 24 maj, 7 juni.
Anmälan görs per telefon 031-137702 eller e-post info@bonavia.se