Bona Vias grupper

Det som sägs i gruppen stannar i gruppen

BARNGRUPP

Alla barn som går i en barngrupp har en mamma eller pappa som dricker för mycket alkohol, använder narkotika eller läkemedel.

Du kan också gå i gruppen om din förälder fått hjälp att sluta dricka alkohol eller använda andra droger. Det är 8 barn mellan 7 – 12 år i varje barngrupp. Gruppen träffas 1,5 timma, en gång/vecka, 15 gånger (vardagar efter skoltid). Varje gång har vi tema, vi ritar, leker, gör övningar och aktiviteter.

Rita berättar from Bona Via on Vimeo.

Vad barnen säger

Utvärderingarna visar att barn tycker att det har varit viktigt och värdefullt att delta. De tycker att de har lärt sig saker som är till nytta för dom och att det har varit roligt. Alla barn förmedlar att det har varit viktigt att få träffa andra barn med liknande erfarenheter. Det har bl a förändrat känslan av att vara ensam.

Barnbild 1
Barnen skriver
Barnbild 3