Bona Vias grupper

Det som sägs i gruppen stannar i gruppen

Föräldrar

Det är vanligt att föräldrar tar kontakt med Bona Via

  • När barnet mår dåligt och t ex har svårigheter i skolan
  • Efter separation i familjen
  • När man har funderingar om hur alkohol-/drogberoendet i familjen har påverkat föräldraskapet och barnet.

Föräldragrupp

Man kan delta i en föräldragrupp om man har sitt barn i barngrupp eller ungdomsgrupp. Syftet är bl a att man som förälder ska få inblick i vad barnen/ungdomarna lär sig, få samma kunskaper, göra det lättare att tala om det som är svårt och träffa andra föräldrar. Föräldragruppen löper parallellt med barngruppsträffarna, samma dag och tid.

  • Föräldrar är de mest betydelsefulla personerna för barn
  • Barn är lojala med sina föräldrar
  • Föräldrar vill sina barns bästa

Föräldrar tycker

  • Jag har fått ett barn som mår bättre. Jag känner mig inte lika värdelös som förälder.
  • Det är inte mitt fel. Det enda jag kan förändra är mig själv. Jag har börjat prata mer med mitt barn.
  • Att få träffa andra i samma situationer, utbyta erfarenheter och känna efter vad man egentligen känner. Fått tips och vägledning.