Bona Vias grupper

Det som sägs i gruppen stannar i gruppen

Föräldrar

Det är vanligt att föräldrar tar kontakt med Bona Via

 • När barnet mår dåligt och t ex har svårigheter i skolan
 • Efter separation i familjen
 • När man har funderingar om hur alkohol-/drogberoendet i familjen har påverkat föräldraskapet och barnet.

Föräldragrupp

Man kan delta i en föräldragrupp om man har sitt barn i barngrupp eller ungdomsgrupp. Syftet är bl a att man som förälder ska få inblick i vad barnen/ungdomarna lär sig, få samma kunskaper, göra det lättare att tala om det som är svårt och träffa andra föräldrar. Föräldragruppen löper parallellt med barngruppsträffarna, samma dag och tid.

 • Föräldrar är de mest betydelsefulla personerna för barn
 • Barn är lojala med sina föräldrar
 • Föräldrar vill sina barns bästa

Föräldrar tycker

 • Jag har fått ett barn som mår bättre. Jag känner mig inte lika värdelös som förälder.
 • Det är inte mitt fel. Det enda jag kan förändra är mig själv. Jag har börjat prata mer med mitt barn.
 • Att få träffa andra i samma situationer, utbyta erfarenheter och känna efter vad man egentligen känner. Fått tips och vägledning.

Vad föräldrar säger om sina barn efter deltagandet i grupp

Utvärderingarna visar att samtliga föräldrar har lagt märke till positiva förändringar hos sina barn. Vanliga exempel på vad föräldrar förmedlar om sina barn är:

 • Har blivit gladare och lättare i sinnet.
 • Har lättare för att hantera och uttrycka sina känslor
 • Är lugnare, sover bättre, mindre ont i magen
 • Det går bättre i skolan. Som exempel att det blivit lättare att lära sig saker, lättare att koncentrera sig och bättre i umgänget med andra
 • Kan stå upp för sig själv och sina behov lättare än tidigare. Självkänslan har blivit bättre.
 • Kunskapen om alkohol, narkotika, läkemedelsberoendet och dess påverkan på familjen hjälper mitt barn att begripa att det inte är barns fel.
 • Programmet har underlättat för mitt barn att separera vuxnas ansvar ifrån sig själv. Behöver inte försvara eller känna ansvar för sin förälder på sin egen bekostnad.
 • Insikt om att inte vara ensam, att det finns fler barn och familjer med dessa erfarenheter och det har bidragit till en positivare självbild.