Vi har barnen och deras behov i fokus

Om oss
Unikt med Bona Via är att en professionell verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar i familjer med erfarenhet av en vuxens alkohol-, narkotika- eller läkemedelsberoende erbjuds av en ideell föräldraförening. Bona Via hade från starten 1991 endast program för barn- och ungdomsgrupper.

Det framkom att föräldrarna önskade ta del av barnens kunskaper och upplevelser. Utifrån det behovet bildade en grupp föräldrar en förening och ett föräldrarprogram kom att erbjudas. Den ideella föreningen Bona Vias Föräldrar som numera är huvudman för verksamheten är politiskt och religiöst obunden. Med hjälp av föreningsbidrag, fondmedel och gåvor kan den professionella verksamheten erbjudas. 

Styrelsen består främst av föräldrar vars barn/ungdomar deltagit i Bona Vias grupper.

Bona Via har barnen och deras behov i fokus, och vill medverka till att skapa möjligheter till förändring och hjälp för familjer att bryta sin isolering och träffa andra i liknande situation.  Genom att visa på alkohol och andra drogers påverkan på individ, familj och omgivning, på relationers betydelse och möjligheter att göra hälsosamma val, är barn och ungdomsprogrammen också drogförebyggande. Bona Vias program riktar sig även till barn/ungdomar vars föräldrar blivit nyktra/drogfria. 

Ibland är Bona Via ett led i att hitta ny balans i familjen när en förälder gjort valet att avstå från alkohol/droger och själv fått hjälp.

  • Erfarenheten har visat att drogberoende påverkar alla i en familj, inte minst barnen.
  • Anhöriga i alla åldrar behöver hjälp.
  • Kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp.                                

Idag erbjuds program för barn och ungdomar i åldern 7 – 20 år, ett fortsättningsprogram för ungdomar och föräldraprogram för de föräldrar som har något barn/ungdom i Bona Vias grupper. Beslutet att delta fattas av deltagarna själva och deltagandet är anonymt.

Personalen på Bona Via
Personalgruppen består av fyra anställda med utbildningar inom socionom-, fritidsledare-, pedagogiska och beteendevetenskapliga områden. Alla har Ersta Vändpunktens gruppledarutbildning och kunskaper i alkohol/drogberoende. Utöver personalen finns också kunniga hjälpledare med i gruppverksamheten.

Det är tack vare gåvor och bidrag som Bona Via kan erbjuda verksamhet för barn och ungdomar.

Ge gärna en gåva, det gör skillnad.      Swisha 123 6257836 eller sätt in ditt bidrag på 

BG 5240-4746 Föreningen Bona Vias Föräldrar.