Om webbplatsen

Allmänt

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018. Den nya förordningen ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Nedan följer information om hur vi behandlar personuppgifter, cookies, säkerhet med mera.

Bona Via vill att du skall känna dig trygg i kontakten med oss. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Bona Via följer dataskyddsförordningen (GDPR) och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt.

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att kunna besvara förfrågningar och kunna kommunicera med dig. Om Bona Via fått eller gjort någon beställning används faktureringsuppgifter samt information i samband med det. Vi lämnar aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Vi hanterar följande personuppgifter

  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer.

Information som kan lämnas ut

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Vi lämnar endast ut uppgifter om dig till andra verksamheter på ditt uppdrag och med ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi spar dina uppgifter så länge vårt samarbete pågår. Du kan när som helst välja att avsluta samarbetet, och då raderar vi dina personuppgifter.

Nyhetsbrev och mailutskick

Ibland skickar vi ut nyhetsbrev med nyheter eller information som vi tror att du är intresserad av. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss via info@bonavia.se eller tel 031-137702.

 

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har rätt att avböja information från oss och kan göra så genom att: 

  • Kontakta oss via info@bonavia.se eller tel 031-137702
  • Bona Via kommer på eget och ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.
  • Du kan erhålla information om vilka uppgifter som är registrerade, genom att kontakta oss via info@bonavia.se

Hur vi skyddar uppgifter och information

  • Vår hemsida har kryptering genom SSL-certifikat.

Cookies

På vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vår sida använder cookies för att skilja på om sidans besökare är nya eller återkommande. Cookies är inte skadlig programvara och kan inte komma åt eller ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Det går att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser. Detta medför dock att funktionaliteten på vissa sidor försämras eller att vissa funktioner inte är tillgängliga.

Google analytics

Med Google Analytics får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Vi kan även använda informationen vid felsökningar. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Ändringar och tillägg till våra villkor

Om vi ändrar något av våra villkor kommer vi att uppdatera informationen på denna sida. Senast uppdaterad 25/9 2018.

Kontakta oss gärna

Om du har frågor kontakta oss gärna på info@bonavia.se