Grupper

Grupper Tid Ledare Start Uppehåll Avslutning
Forts.grupp Ungdomar Måndag kl.17.00-19.00 Kerstin v 35  v 44 v 49
Barngrupp Tisdag kl.17.30-19.00 Rita v 35  v 44 v 49
Föräldraprogram Tisdag kl.17.30-19.00 Ingrid v 35  v 44 v 49
Barngrupp Onsdag kl.17.30.19.00 Ankie v 35  v 44 v 49
Föräldraprogram Onsdag kl.17.30-19.00 Ingrid v 35  v 44 v 49
Ungdomsgrupp Torsdag kl.17.00-19.00 Kerstin v 35  v 44 v 49
Forsättningsgrupp för barn och föräldrar Start våren 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mötesplatskvällar 

Mötesplatskvällar hösten 2018 (nytt program v35) Plats Datum Tid

Bona Via, Södra Allég.13 Torsdag  kl.18.00-19.30
Bona Via, Södra Allég.13 Torsdag  kl.18.00-19.30
  Bona Via, Södra Allég.13 Torsdag kl.18.00-19.30

Anmälan:

På telefon 031-13 77 02.
Kostnad för medlem 25:-, övriga 50:- (kontant), ungdomar gratis.
Det finns möjlighet att bli medlem i samband med biljettköp.
Vill du bli medlem, betala in 50:- på postgirot 97 25 89-6 E-post: info@bonavia.se
PLATS: Bona Via Södra Allégatan 13