Grupper

Grupper Dag Tid Start Uppehåll Avslutning
Barngrupp Måndag 17.30-19.00 v. 35  v. 44 v. 50
Föräldraprogram Måndag 17.30-19.00 v. 35  v. 44 v. 50
Forts.grupp ungdom Tisdag 17.00-19.00 v. 35  v. 44 v. 50
Barngrupp Onsdag 17.30-19.00 v. 35  v. 44 v. 50
Föräldraprogram Onsdag 17.30-19.00 v. 35  v. 44 v. 50
Ungdomsgrupp Torsdag  17.00-19.00 v. 35 v. 44 v. 50
Gruppledarutbildning

Torsdag

18.00-21.30 v. 35 enligt erhållet schema v. 50

 Mötesplatskvällar 

Mötesplatskvällar hösten 2020 Plats Datum Tid

Följ information om kommande Mötesplatskvällar här:

På grund av rådande situation kring Covid 19 har Mötesplatsträffarna skjutits fram. I dags läget finns inga datum bokade.

 

     

ATT LEVA MED OCH UTAN LÄKEMEDEL

Ewa och Karl från RFHL delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring beroendeframkallande läkemedel. RFHL, Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare. 

Bona Via, Södra Allég.13    

FRÅN KAOS TILL SINNESRO

En kväll om hur beroende kan utvecklas och hur ökad medvetenhet kan skapa väg till tillfrisknande. Föreläsare Jan Gruvborg 

Bona Via, Södra Allég.13    

I samverkan med NBV                                                                                              Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Anmälan:

På telefon 031-13 77 02.
Kostnad för medlem 25:-, övriga 50:- , ungdomar gratis.
Det finns möjlighet att bli medlem i samband med biljettköp.
Vill du bli medlem, betala in 50:- på bankgiro 5240-4746.
PLATS: Bona Via Södra Allégatan 13