Möt andra med liknande erfarenheter

Varför grupp?

Att delta i Bona Vias program innebär att gå i en grupp. Att få möta andra med liknande erfarenheter.

Det sägs att barn och ungdomar med alkohol-, läkemedels- och narkotikaberoende föräldrar tror att de är ensamma om sina erfarenheter. Vid sitt första besök på Bona Via fick 350 barn i åldern 6-13 år frågan ”Känner du någon annan som har en mamma eller pappa som dricker för mycket alkohol, använder narkotika eller läkemedel på ett sätt att det uppstår bekymmer i livet?”. Utav dessa 350 barn var det bara fem som kände något annat barn.

När man är lite äldre, i ungdomsåren, då kan fler besökare känna någon annan men vanligt är att man inte delar sina upplevelser med varandra eller andra människor omkring sig.
På Bona Via möter man andra med liknande erfarenheter. Då kan man både se och höra att man inte är ensam om sina upplevelser.

Att delta i ett program innebär att få ökade kunskaper om alkohol- och drogberoende, dess konsekvenser på familjen och barnen. Begriplighet, hanterbarhet och hopp.