Möt andra med liknande erfarenheter

Vad ungdomar säger efter sitt deltagande i grupp

Utvärderingarna visar att ungdomar upplever att de har blivit hjälpta av att delta i ungdomsprogrammet.  Exempel på vad de skriver i utvärderingarna är:

  • ”Jag har fått positivare tankar! Hittar lättare det positiva i problemen, så därför är det lättare.”
  • ”Jag kan ta egna beslut och bryr mig inte längre om vad folk tycker.”
  • ”Jag förstår saker bättre, kan då välja hur jag vill påverka mitt liv.”
  • ”Nya kunskaper om alkohol/drogberoende som har hjälpt mig att känna att det inte är mitt fel.”
  • ”Jag är gladare, mer självsäker och programmet har gett tillåtelse till mina tankar och känslor.”
  • ”Jag känner mig starkare och jag kan själv förändra mig själv så att jag mår bra.”
  • ”Jag kan tänka på mig själv, sätta mig själv först.”

På frågan om vad som har varit mest betydelsefullt svarar ungdomarna att få träffa andra med liknande erfarenheter och att kunna dela med sig till varandra, man känner man sig mindre ensam.”