Grupper

Grupper Tid Ledare Start Uppehåll Avslutning
Barngrupp kl.17.30-19.00 v 35  v 44
Föräldraprogram kl.17.30-19.00 v 35  v 44
Barngrupp kl.17.30-19.00 v 35  v 44
Föräldraprogram kl.17.30.19.00 v 35  v 44
Forts. Barngrupp Start våren 2018
Forts. Föräldrar Start våren 2018

Ungdomsgrupp

Fortsättning Ungdom

kl.17.00-19.00

kl. 17.00 – 19.00

 

 

v 35

v 35

 v 44

v 44

 

 

 Mötesplatskvällar

Mötesplatskvällar hösten 2017  Datum Tid

 NYTT PROGRAM KLART 14 augusti

Onsdag 27 september 18.00-19.30
 NYTT PROGRAM KLART 14 augusti Onsdag  25 oktober 18.00-20.00

 NYTT PROGRAM KLART 14 augusti

Onsdag 22  november 18.00-19.30

Anmälan:

På telefon 031-13 77 02.
Kostnad för medlem 25:-, övriga 50:-, ungdomar gratis.
Det finns möjlighet att bli medlem i samband med biljettköp.
Vill du bli medlem, betala in 50:- på postgirot 97 25 89-6 E-post: info@bonavia.se
PLATS: Bona Via Södra Allégatan 13