Ni kan stödja Bona Vias verksamhet

För att barn och ungdomar ska kunna erbjudas deltagande i gruppverksamheten är Bona Via beroende av bidrag och gåvor. Ni är välkomna att stödja oss på följande sätt:

Gåva privat
Ni kan stödja oss med valfri summa genom att swisha 123 625 78 36
Märk betalningen med gåva.

Hyllningsgåva
Om ni önskar ni ge bort en gåva i samband med födelsedag, bröllop, dop, avtackning eller annan högtid. Vid inbetalat belopp erhåller ni ett gåvobrev.

Minnesgåva
Som tack för er minnesgåva skickar Bona Via ett kondoleansbrev från er som givare till den avlidnes anhörige eller begravningsbyrå. Betalning sker via bankgiro 5240-4746. Som meddelande vid inbetalning uppge vem minnesgåvan gäller samt namn och adress dit kondoleansbrevet skall sändas.

Gåva företag
Som tack erhåller ert företag ett tackbrev. Företaget omnämns som gåvogivare på vår hemsida.

Medlemskap
För 50 kr kan ni bli stödmedlem. Ni får varje termin Bona Vias Nyhetsbrev samt att ni endast betalar 25kr i inträde till Bona Vias Mötesplatskvällar/föreläsningar.
Betalning kan ske via Swish 123 625 78 36 eller
Bankgiro 5240-4746.
Märk betalningen med medlemsavgift, namn och e-postadress.