Möt andra med liknande erfarenheter

Vad barnen säger

Utvärderingarna visar att barn tycker att det har varit viktigt och värdefullt att delta. De tycker att de har lärt sig saker som är till nytta för dom och att det har varit roligt. Alla barn förmedlar att det har varit viktigt att få träffa andra barn med liknande erfarenheter. Det har bl a förändrat känslan av att vara ensam.

Här är några teckningar som exempel på vad barn tycker: