Möt andra med liknande erfarenheter

Vad föräldrar säger om sina barn efter deltagandet i grupp

Utvärderingarna visar att samtliga föräldrar har lagt märke till positiva förändringar hos sina barn. Vanliga exempel på vad föräldrar förmedlar om sina barn är:

  • Har blivit gladare och lättare i sinnet.
  • Har lättare för att hantera och uttrycka sina känslor
  • Är lugnare, sover bättre, mindre ont i magen
  • Det går bättre i skolan. Som exempel att det blivit lättare att lära sig saker, lättare att koncentrera sig och bättre i umgänget med andra
  • Kan stå upp för sig själv och sina behov lättare än tidigare. Självkänslan har blivit bättre.
  • Kunskapen om alkohol, narkotika, läkemedelsberoendet och dess påverkan på familjen hjälper mitt barn att begripa att det inte är barns fel.
  • Programmet har underlättat för mitt barn att separera vuxnas ansvar ifrån sig själv. Behöver inte försvara eller känna ansvar för sin förälder på sin egen bekostnad.
  • Insikt om att inte vara ensam, att det finns fler barn och familjer med dessa erfarenheter och det har bidragit till en positivare självbild.